آموزش

در بخش آموزش، کلیه اطلاعات تئوری و عملی مورد نیاز در خصوص باتری‌های سرب – اسیدی مانند نحوه صحیح نصب و راه‌اندازی، بهره برداری صحیح و بهینه، سرویس و نگهداری باتری ها، عوامل مؤثر بر آن ها و سایر موضوعات مرتبط به کارشناسان فنی و اپراتورهای باتری، در سایت مشتری ارائه می‌شود.

برای آن‌که مشتریان بتوانند از باتری‌های خریداری شده به نحو بهینه استفاده کنند، تیم پلاتین ایران پس از انجام هماهنگی‌های لازم، آموزش‌های مرتبط را در سایت مشتری و برای کارشناسان فنی باتری برگزار می‌کند. آموزش‌ها در دو بخش تئوری و عملی در مورد باتری‌های سرب – اسیدی تر و سیلد ارائه می‌شوند.

در بخش تئوری، ساختار شیمیایی باتری‌های سرب – اسیدی و اجزا و مشخصات فنی آن‌ها توضیح داده می‌شود. همچنین، در این بخش موارد دیگری مانند نحوه صحیح نصب و راه اندازی، بهره برداری و نگهداری باتری ها، عوامل مؤثر بر طول عمر باتری ها و علل خرابی آن ها تشریح می‌شود.

در بخش عملی که در سایت باتری‌ها برگزار می‌شود، اپراتورها با اصول نصب، نحوه بهره‌برداری صحیح، شرایط نگهداری بهینه و نحوه سرویس‌ دوره‌ای باتری‌ها آشنا می‌شوند. با توجه به اینکه این موارد در سایت مشتری و روی باتری‌های نصب شده آموزش داده می‌شود، اپراتورها را به خوبی با نحوه بهره‌برداری و نگهداری از باتری‌های خریداری شده آشنا می‌کنند و می‌توانند تأثیر قابل توجهی در افزایش طول عمر باتری و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی در آینده داشته باشند.

caption lorm ipsum
caption lorm ipsum
caption lorm ipsum
caption lorm ipsum
کپشن لورم ایپسوم
کپشن لورم ایپسوم
کپشن لورم ایپسوم
کپشن لورم ایپسوم

پلاتین ایران | به روز باشید!

در “HOPPECKE | خبرنامه” رایگان ما مشترک شوید. ما شما را در مورد اخبار و حقایق جالب در مورد راه حل های ذخیره سازی خود مطلع خواهیم کرد. لطفاً تمام فیلدها را پر کنید، اعلام رضایت را تأیید کنید و “ارسال” را فشار دهید.