Aqua Master

کاتالیست Aqua Master جهت ترکیب مجدد گازهای تجزیه شده الکترولیت باتری و تولید آب مقطر جهت بازگشت به الکترولیت باتری¬های تر ارائه گردیده است.
از جمله مزایای آن قابلیت بازترکیب گازهای اکسیژن و هیدروژن تولیدی و تبدیل آن به آب و بازگرداندن به درون باتری، کاهش نیاز به اضافه کردن آب مقطر و افزایش قابل توجه فواصل آب گیری، مناسب مناطق گرمسیر، بازدهی در حدود 90-85 درصد و ایجاد رفتار مشابه باتری سیلد می¬باشد.

مزایا

پلاتین ایران | به روز باشید!

در “HOPPECKE | خبرنامه” رایگان ما مشترک شوید. ما شما را در مورد اخبار و حقایق جالب در مورد راه حل های ذخیره سازی خود مطلع خواهیم کرد. لطفاً تمام فیلدها را پر کنید، اعلام رضایت را تأیید کنید و “ارسال” را فشار دهید.