تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و اجرایی شرکت پلاتین ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و اجرایی؛ فی ما بین شرکت پلاتین ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر – می 26, 2020

شرکت پلاتین ایران، با رویکرد حفظ و ارتقای پیوسته سطح کیفیت تولیدات و تکنولوژی تولید خود از یک سو، و به تبع آن تولید دانش تخصصی و تبادل آن با مراجع علمی از سوی دیگر،  مفتخر به دستیابی به جایگاه رفیع برند با کیفیت ایرانی و همچنین جایگزینی مناسب برای محصولات مشابه خارجی در بازار گردیده است.

از این رو، این شرکت با هدف تعمیق همکاری و تعامل بخش صنعت و دانشگاه، و در راستای ایجاد جهش در تولید داخلی، اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با مرکز تحقیقات مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر نموده است.

زمینه های همکاری این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد:

  1. همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک
  2. همکاری در ارائه خدمات فنی، تخصصی و مشاوره ای
  3. استفاده از امکانات، تجهیزات آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی طرفین برای انجام امور پژوهشی و صنعتی
  4. همکاری در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، پژوهشی و سمینارهای تخصصی مورد توافق طرفین