انرژی پایدار

صنعت انرژی یکی از صنایعی است که تأثیر قابل توجهی بر محیط زیست دارد. زمین و محیط زیست ما، تنها متعلق به ما نیست، بلکه به تمام انسان‌ها و گونه‌های زیستی مختلف تعلق دارد. از این نظر، ما خود را میراث‌دار نسل‌های گذشته و وام‌دار نسل‌های آینده می‌دانیم و بر خود واجب می‌دانیم تلاش کنیم تا این میراث را به بهترین نحو به نسل‌های آینده تحویل دهیم.

پلاتین ایران

انرژی پایدار

این موضوع باعث شده مفهوم انرژی پایدار برای پلاتین ایران جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و به عنوان یکی از ارزش‌های زیربنایی برند ما و یکی از مسئولیت‌های اجتماعی آن تعریف شود. در این راستا، پلاتین ایران علاوه بر رعایت استانداردهای صنعتی و ملاحظات زیست محیطی در طی فرآیندهای تولید، دو برنامه را به طور جدی پیگیری می‌کند: اول، احیا و بازسازی باتری‌های صنعتی و دوم تولید باتری‌های قابل برگشت به چرخه محیط زیست و بازیافت باتری‌های مستهلک. دپارتمان تحقیق و توسعه پلاتین ایران نیز با توسعه باتری‌های جدید و بهبود باتری‌های فعلی تلاش می‌کند تا چرخه عمر محصولات را از نظر زیست محیطی بهینه‌تر کند.

علاوه بر این موارد، ما همواره تلاش می‌کنیم تا با برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های آگاهی‌بخش و هم‌چنین مشارکت فعال در تعریف و طراحی استانداردها و قواعدی برای صنعتمان که با الگوهای پایداری سازگار باشند، به فراگیرتر شدن این موضوع کمک کنیم.