گواهینامه ها

انرژی پایدار

رعایت متدلوژی علمی و پایبندی به استانداردهای ملی و بین المللی همواره از اصول مهم در پلاتین ایران بوده است. در این راستا پلاتین ایران موفق شده است استانداردها و گواهی‌نامه‌های متنوعی را در حوزه تولید باتری‌های صنعتی، شارژر و یوپی‌اس و هم‌چنین ارائه خدمات مربوط به آن‌ها دریافت کند.

افتخارات و
گواهینامه ها

انرژی پایدار

پروانه استاندارد ایران

انجمن تولید کنندگان باتری

سندیکا صنعت برق 1401

گواهی تاییدیه دانش بنیان شرکت پلاتین ایران

گواهی تاییدیه دانش بنیان شرکت پلاتین ایران

ISO10004

ISO9001

CE Certificate