آدرس دفتر مرکزی

تهران، خيابان ميرزای شيرازی، خیابان هفدهم، شماره 12

شماره تماس

021-88844751-3

021-88844950

کد پستی

1586644316

فکس

021-88833385

ایمیل

Company

info@platiniran.ir

Sales

salesdevelopment@platiniran.ir

After-Sales Services

aftersales@platiniran.ir

Overseas

overseas@platiniran.com

Whatsapp: Contact Us

آدرس کارخانه

قزوین، شهرک صنعتی البرز، خیابان حکمت سوم، کارخانه پلاتین ایران

شماره تماس

028-32233215

فاکس

028-32225429

ایمیل

factory@platiniran.ir